Miếng lót chuột Logitech 20x24cm

15.000

Miếng lót chuột Logitech 20x24cm

Thích hợp với hầu hết các loại chuột trên thị trường:

  • Chuột bi
  • Chuột quang
  • Chuột lazer
  • Wireless….